Under och efter renoveringen

Vad händer under och efter renoveringen

En vanlig fråga handlar om vad som kommer att hända med boendet under renoveringen. Det finns olika alternativ att arbeta med.

Kvarboende: Hyresgästen bor kvar i lägenheten med tillgång till dusch/WC/kök i bodar på gården. Även skogstoalett i lägenheten är ett alternativ.

Tillfälligt boende i annan lägenhet: Hyresgästen flyttar till annan lägenhet i området under renoveringen. Idag finns mellan 10-15 lägenheter med så kallade korttidskontrakt som är möjliga att tomställa inför renoveringen.

Tillfälligt boende i moduler på gården: Hyresgästen flyttar till lägenhet i moduler på gården under renoveringen.

Vilken typ av boende som blir aktuellt beror på omfattningen av renovering i lägenheten, storleken på lägenheten samt med hänsyn till hyresgästens behov. Kan hyresgästen hitta ett eget ersättningsboende är det också ett alternativ.

Då lägenheterna på Dämmevägen 2 är små är kvarboende inte ett alternativ utan vi kommer att försöka lösa evakueringen med ersättningslägenheter, främst i området.

Ersättning efter renovering

När renoveringen är klar kan den totala ersättningen för varje hyresgäst beräknas. När man räknar ut ersättningen tar man hänsyn till obrukbar yta, störningar, eventuella kostnader, kvarboende eller flytt med mera. Detta görs individuellt för varje lägenhet.

Publicerad 2017-06-30