Tidplan

Tidplan

Tidplanen är preliminär och beroende av att vi får in anbud på upphandlingen, får medgivande av hyresgästerna och kommer överens i förhandlingarna med Hyresgästföreningen.

Tidplanen reviderades i början av september 2017 då vi sköt på den planerade renoveringsstarten.

2017: Upphandling och förberedelser så som samråd, behovsanalys och hyresförhandling. .

2018: Förberedelserna fortsätter med medgivanden, val av renoveringsnivåer samt tillval etc. Renoveringen kan preliminärt starta i augusti och vara färdig i december. Beräknad tid för renovering i varje lägenhet är 6-8 veckor.

2019: Efterarbete så som nöjdkundenkäter samt beräkning och utbetalning av ersättning. Utvärdering av projektet samt beslut om och planering för en eventuell fortsatt renovering i området.

Tidplanen ovan gäller endast Dämmevägen 2. I dagsläget har vi inga beslut fattade för övriga fastigheter.

Publicerad 2017-06-29
Uppdaterad 2017-09-07