Tidplan

Tidplan

Tidplanen är preliminär och beroende av att vi får in anbud på upphandlingen, får medgivande av hyresgästerna och kommer överens i förhandlingarna med Hyresgästföreningen.

2017: Upphandling och förberedelser så som samråd, behovsanalys och hyresförhandling.

2018: Förberedelserna fortsätter med medgivanden, val av renoveringsnivåer samt tillval etc. Renoveringen startar i oktober och beräknas vara färdig i juni 2019. 

2019: Fortsatt renovering. Efterarbete så som nöjdkundenkäter samt beräkning och utbetalning av ersättning. Utvärdering av projektet samt beslut om och planering för en eventuell fortsatt renovering i området.

Tidplanen ovan gäller endast Dämmevägen 2.

Publicerad 2017-06-29
Uppdaterad 2018-09-06