Störningar på leveransen av varmvatten i delar av Ulvegärde

Störningar på leveransen av varmvatten i delar av Ulvegärde

På grund av arbete med bland annat felsökning och förändringar i cirkulationen av varmvattnet kan vi under
dagen ha störningar på leveransen av varmvattnet i området.

Vi beklagar detta och hoppas att de åtgärder vi gör ska ha önskad effekt.

Publicerad 2018-05-23