Renoveringsbehov

Renoveringsbehov

Samtliga fastigheter i Fontin har ett stort renoveringsbehov. Framförallt visar förundersökningarna att vi måste byta vatten- och avloppsledningar. Detta innebär att vi även måste renovera badrummen samt kök som inte är renoverade tidigare.

När vi byter stammarna i köken kommer de nya stammarna att placeras i ett nytt läge som vi når från hallen och det innebär att vi kommer att få renovera en bit av väggen i hallen efter att arbetet är gjort. Vi vet också att det finns önskemål från hyresgästerna att byta fönster och balkongdörrar och vi anser också att det behövs och bedömmer att inomhusklimatet skulle bli bättre och energiförbrukningen lägre vid ett byte.

Utöver detta så behöver vi byta elinstallationerna till jordad el och eventuellt komplettera med fler uttag. Vi måste också genomföra en del brandsäkerhetsåtgärder i fastigheterna samt åtgärda balkongräcken för att uppfylla säkerhetskrav. Dagens balkongräcken har ett alltför stort avstånd mellan balkongfronten och räcket. En uppfräschning av allmänna utrymmen behövs också.

Det finns även andra behov vi identifierat att vi behöver åtgärda på något sätt.
  • Dagvattenledningar och dränering
  • Utemiljön inklusive nya markbehållare för avfall
  • Punktåtgärder fasad
  • Taket på Lärkgatan
  • Ventilationen på Lärkgatan, samt översyn på övriga fastigheter
  • Värmeinjustering, byte radiatorer och termostatventiler
  • Byte säkerhetsdörrar samt installation av postboxar
  • Renovering trapphus, entrépartier och tvättstugor
  • Skalskydd och porttelefon
Vilka åtgärder som slutligen kommer att genomföras i samband med stambytet beslutas efter samråd med hyresgästerna.
 

Dämmevägen 2

I den basnivå som tagits fram tillsammans med samrådsgruppen ingår följande arbeten för Dämmevägen 2:

Avloppsstammarna måste bytas och därmed säger bygg-reglerna att även badrummen måste göras om eftersom vi bryter tätskiktet - det vill säga skyddet mot vattnet. Badrummen får kakel och klinker i olika valbara kulörer, valmöjlighet till duschplats eller badkar samt termostatblandare. Vi förbereder även för tvättmaskin. WC-stolen blir vägghängd i en WC-kassett där de nya stammarna kommer att gå. När vi ändå drar nya stammar passar vi på att dra vattenstammarna i samma utrymme för att få bort de långa rör i hall och trapphus som vattnet går i idag.

De allra flesta kök från 2011 ser ut att kunna bevaras i sin helhet eller enbart kräva små modifieringar för att kunna byta stammen. Däremot gör förutsättningarna i fastigheten att vi behöver byta de gamla 60-talsköken. De nya köken utrustas med skåpstommar, släta luckor i neutrala färger (varav en är vit) och rostfria handtag, om möjligt i form av grepplister. Bänkskivan kommer att finnas i olika valbara utformningar, och kaklet erbjudas i olika kulörer. Kyl/frys byts ut till ett skåp i högre modell och spisen får glaskeramikhäll. Bänkbelysning i LED installeras och det förbereds för diskmaskin. När köket renoveras görs också underhåll på väggar och golv.

Elen moderniseras med nytt kablage, 3-fas, jordade uttag, jordfelsbrytare och automatsäkringar. Fönstren och balkongdörrarna byts till 3-glasfönster med högre isoleringsförmåga. Ventilationen ses över i sin helhet och nödvändiga förbättringsåtgärder genomförs, exempelvis infodring av otäta ventilationskanaler. Värmesystemet ses över och termostatventiler installeras, radiatorer byts vid behov. De allmänna utrymmena fräschas upp i form av målning, säkerhetsåtgärd görs på balkongräckena och brandavskiljande väggar upprättas i källaren.

Publicerad 2017-06-29

 

Tidigare renoverade kök och badrum

Ungefär hälften av alla badrum och kök i Fontin renoverades runt 2010. Tyvärr har vi, efter våra förundersökningar, kommit fram till att inga badrum kan bevaras vid stamrenoveringen. När stammen byts bryts tätskiktet i badrummet och arbetet måste göras om.

När det gäller köken kan de nya ledningarna dras i ett nytt läge och därmed kan merparten av de nya köken förmodligen bevaras. Det nya läget på stammarna gör dock att inga gamla kök kan bevaras utan dessa måste bytas.