Övergång från kabel-tv till TV via fiber

Övergång från kabel-tv till TV via fiber

Just nu planerar vi på Kungälvsbostäder hur vi ska leverera TV till våra bostäder i framtiden. Ett test har genomförts i Olseröd där hyresgäster har fått en digitalbox installerad och fått prova TV via fibernätet.

Utifrån de svar och synpunkter vi fått till oss kan vi konstatera att hyresgästerna i Olseröd inte var nöjda med den TV-lösning som testades. Vi arbetar därför vidare med frågon om hur TV-distributionen ska ske i våra fastigheter i framtiden.

Distribution av TV idag

Idag har majoriteten av våra bostäder kabel-TV indraget. Leverantör av TV-tjänster via kabel-tv-nätet är Com Hem.  Com Hem levererar ett analogt utbud samt ett mindre digitalt utbud. Via kabel-tv-nätet finns möjlighet att teckna fler tjänster från Com Hem. Avtalet är förlängt till 2019-03-31.

Sedan 2012 finns även fiber inkopplat i varje bostad. Fibern är kopplad till Kungälv Energis Öppna stadsnät i vilket det råder fri konkurrens och det finns möjlighet att teckna tjänster från flera olika leverantörer av tv, telefoni och internet. Om man vill se TV via fiber behövs en digital box. I våra nyproduktioner och vissa ytterområden finns endast TV via fiber.

Distribution av TV imorgon

När avtalet med Com Hem löper ut är vår förhoppning av vi hittat en lösning som våra hyresgäster är nöjda med för TV-distribution via fiber och den TV-plattform som finns i det Öppna stadsnätet – Kalejdo.

Leverantörer av TV-tjänster

Vilka som levererar TV-tjänster, och internet och telefoni, via fibernätet hittar du i Kungälv Energis Tjänsteguide:
http://stadsnat.kungalvenergi.se/serviceguide

Uppdaterad 2016-10-24