Ombyggnationsavtal och boinflytande

Ombyggnationsavtal, boinflytande och samråd

Vi har tecknat ett ombyggnationsavtal som reglerar hur vi ska arbeta tillsammans med såväl samråd som boinflytande och information under renoveringen. Detta gör vi för att skapa förutsägbarhet för hyresgästerna och på så sätt trygghet.

Samråd

Vi kommer att arbeta med mindre grupper av hyresgäster som kommer att fungera som representanter för området. Representanter till samrådet valdes ut av Hyresgästföreningen på deras möte 26 april.

Samrådsgruppen kommer bland annat att arbeta med att ta fram olika renoveringsnivåer och tillval samt framföra övriga önskemål kring renoveringen. Den kommer att fungera som en kommunikationskanal för övriga hyresgäster. Under våren har gruppen träffats sex gånger.

Behovsanalys

Under året kommer vi också att genomföra en behovsanalys för att få information om särskilda behov som finns. Detta sker genom personliga samtal med varje hyresgäst. Vi vill ta reda på er personliga situation, önskemål och behov för att kunna försöka hitta lösningar som möter så många önskemål som möjligt. Det kan handla om nattarbete, husdjur eller mycket små barn. Under denna fas får vi också möjlighet att ta del av och besvara era frågor, funderingar och orosmoln.

Medgivanden

Vi kommer också under året att arbeta med att få in hyresgästmedgivanden. Enligt lag måste fastighetsägaren ha ett skriftligt godkännande för renoveringen från varje hyresgäst. Hyresgästerna har 2 månader på sig att godkänna åtgärderna från att de mottagit blanketten. Om godkännande inte kommer in tas ärendet till hyresnämnden för att istället få godkännande från dem.

Publicerad 2017-06-29