Ny hyra

Hyres- och renoveringsnivåer

Vi planerar att det ska finnas olika nivåer på renoveringen samt tillval. Nivåerna och tillvalen arbetas fram tillsammans med hyresgästerna i samrådsgruppen. Hyresgästen väljer vilken av renoveringsnivåerna hen önskar för sin lägenhet samt vilka tillval som är intressanta. Renoveringsnivåer och tillval ska presenteras tillsammans med framförhandlad hyra för respektive val. Möjlighet till någon form av visning av de olika valen kommer att finnas, exempelvis visningslägenhet.

Hyresförhandling

Den nya hyran bestäms i förhandlingar med Hyresgästföreningen. Det kommer att ske parallellt med övrigt förberedelsearbete. Hur renoveringsnivåerna som samrådsgruppen tar fram ser ut påverkar hyresnivån. Vi kommer att ta hänsyn till tidigare gjorda renoveringar av kök och badrum och de hyreshöjningar som vissa hyresgäster redan har fått.

yresförhandlingarna är nu påkallade men är inte slutförda då de är avhängiga på vad som sker i samrådsgruppen. I början av juni yrkade vi på en ny hyra för basnivån på cirka 5 000 kronor per månad för en lägenhet med 1 rum och kök och 7 000 kronor per månad för en lägenhet med 2 rum och kök. Den nivån gäller för de lägenheter som får nya kök. I de lägenheter där köken från 2011 kan bevaras yrkas en lägre hyresnivå. Det är den hyra vi anser att lägenheten bör ha efter renoveringen i basnivå.

Så snart hyresförhandlingarna är klara kommer vi att meddela vad de nya hyrora blir.

Publicerad 2017-06-29

 

Varför ska hyresgästerna bekosta renoveringen - finns inga pengar undansatta för detta?

Nej, det finns inga medel avsatta i någon form av underhålls-fonder. Den hyra som betalas idag täcker de löpande kostnaderna. Skulle pengar avsättas för framtida underhåll skulle hyrorna behöva vara betydligt högre. Dessutom skulle dagens hyresgäster betala både för sig själva och för morgondagens hyresgäster.