Nöjd-Kund-undersökning

Vårt mål är nöjdare hyresgäster

Vi arbetar hårt för nöjdare hyresgäster. Samtliga boende hos oss får någon gång under året möjligheten att besvara en hyresgästundersökning. Under 2017 valde 44 procent av våra hyresgäster att göra detta.

Sedan 2011 mäter vi nöjdheten löpande. En tolftedel av beståndet får Nöjd-Kund-undersökningen varje månad istället för som tidigare vartannat år. På så sätt fångar vi snabbare upp missnöje och kan sätta in åtgärder mot olika problem.

74 % av våra hyresgsäter är nöjda eller mycket nöjda med oss som hyresvärd. Detta är en ökning från 67% 2016 och vi ser resultatet som en effekt av vår nya organisation med egna fastighetsvärdar.

Vi har under 2017 lyckats höja kundnöjdheten inom flera områden som vi identifierat som viktiga bland annat skötsel av utemiljön och tillgänglighet.