Åtgärder kopplade till corona: Kundtjänst stängd för besök och endast åtgärd av akuta fel