Grill- och eldningsförbud

Grill- och eldningsförbud

Det råder totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götalands län. Det betyder att det inte är tillåtet att grilla på våra iordningställda grillplatser eller med egen grill - oavsett placering och underlag. 

Det finns inga som helst undantag från förbudet att grilla och elda. Att bryta mot förbudet är straffbart.

Läs mer på Kungälvs kommuns webbsida.