Grill- och eldningsförbud (uppdaterad)

Grill- och eldningsförbud [uppdaterad]

Det råder totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götalands län. Det betyder att det inte är tillåtet att grilla på våra iordningställda grillplatser eller med egen grill - oavsett placering och underlag. 

Det finns inga som helst undantag från förbudet att grilla och elda. Att bryta mot förbudet är straffbart.

Läs mer på Kungälvs kommuns webbsida.

Uppdatering: Grill- och eldningsförbud på allmän plats

Länsstyrelsen släppte på grillningsförbudet på egen tomt från och med tisdag 14 augusti klockan 9.00. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök ligger kvar i hela kommunen. 

Detta innebär att grillning återigen är tillåtet på de iordningsställda grillplatser som finns i våra bostadsområden.

Publicerad 2018-07-26
Uppdaterad 2018-08-20