Förtur

Förtur vid renovering

Hyresgästerna på Dämmevägen 2 erbjuds, på grund av renoveringen, förtur till lediga lägenheter i vårt övriga bestånd i enlighet med vår Uthyrningspolicy.

Den som väljer att åberopa förturen tilldelas 20 000 extra köpoäng under en begränsad tid och söker själv lediga lägenheter.

Detta har vi gjort för att ge ett alternativ till de som av olika anledningar bedömer att de inte kan bo kvar på grund av renoveringen. Förturen gäller tills renoveringen är avslutad.