Elsäkerhet

Elsäkerhet

Att hantera el kan vara livsfarligt. Alla installationer av maskiner och liknande ska ske av behörig elmontör. Detta är av yttersta vikt då det gäller skyddsjordade föremål som till exempel tvättmaskiner. Kontakta alltid oss för ett godkännande.

Ett vanligt problem är att sladdar till elapparater är för gamla. De kan ha torkat eller så kan sladdens yttre isolering ha släppt från infästningen i stickkontakten eller i själva apparaten. Det är alltid du själv som ansvarar för att de anslutna elapparaterna är i gott skick.

Disk- och tvättmaskin

Kontakta alltid din förvaltare innan du installerar disk- eller tvättmaskin. Torktumlare och torkskåp är beroende av lägenhetens ventilationssystem och kräver därför vårt tillstånd för att få installeras. Kontakta sedan en fackman som utför arbetet. Det är viktigt att det utförs fackmannamässigt eftersom du som hyresgäst är ansvarig för de eventuella skador som uppstår i vatten- eller elnätet till följd av att maskinen inte installerats av en fackman. Tvättning och torktumling är ej tillåtet i lägenheten mellan kl 22.00– 08.00.