Bakgrund och historik

Bakgrund och historik

2013

Våren 2013 genomfördes en förstudie på Gula Komarken för att få en bild av fastigheternas renoveringsbehov. Under sommaren utökades förstudien till övriga fastigheter på Komarken. När resultatet presenterades under hösten fattades beslut om att även fortsätta förstudien i Centrum, Fontin och Fridhem.

2014

I januari inleds arbetet med statusbesiktningar i utvalda lägenheter samt filmning av stammarna i vissa fastigheter i Centrum, Fontin och Fridhem.

2015

Under året bestämmer vi oss för att vi ska starta arbetet i Fontin, vi anställer en projektledare och i september informeras hyresgästerna i Fontin via brev om den kommande renoveringen. På gårdsrådet i december berättar vi om planerna för 2016.

2016

2016 inleds med arbetet att rekrytera en ny projektledare och ett nytt möte med gårdsrådet i mars. I juni börjar vår nya projektledare och i september startar de djupare undersökningarna av fastigheterna och lägenheterna i området. På ett möte med gårdsrådet samma månad presenterar projektledaren och ombyggnadssamordnaren sig för hyresgästerna och berättar om upplägget för kommande arbete. I november filmar vi rör och ledningar i bottenplattan.

2017

I mars fattar Kungälvsbostäders styrelse beslut om att starta arbetet på Dämmevägen 2 och se det som ett pilotprojekt. Då fastigheten innehåller ett begränsat antal lägenheter (27 stycken) ger den oss möjlighet att testa rutiner och processer ihop med en mindre grupp hyresgäster och få en inblick i eventuella problem som kan uppstå under projektets gång.

Vi tecknar också ett ombyggnationsavtal med Hyresgästföreningen om hur vi ska arbeta med boinflytande och hyresgästdialogen under renoveringen. I början av april håller vi ett informationsmöte för alla hyresgäster i Fontin där vi berättar om vårt beslut, om vad vi behöver göra i fastigheten, resultatet från undersökningarna, ombyggnationsavtalet samt uppskattad tidplan.