Hyresförhandlingarna pågår

Hyresförhandlingarna pågår

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Kungälvsbostäder ängående 2017-års hyresnivåer, som inleddes innan årsskiftet, pågår.

Vi har yrkat på en genomsnittlig höjning på 2,99%. Höjningen behövs för att täcka våra ökade kostnader som främst beror på fler anställda och att avskrivningarna ökar i takt med ökade investeringar. Däremot kan vi konstatera att de energibesparande åtgärder vi genomfört har haft effekt och att våra driftkostnaderna ligger på ungefär samma nivå trots högre taxor.

Vad hyreshöjningen till slut blir meddelas så fort båda parter kommit överens och förhandlingarna avslutats.

Publicerad 2017-01-09