Upphandling av ombyggnation av lokaler till bostäder

Upphandling av ombyggnation av lokaler till bostäder

Fem outnyttjade lokaler ska bli 13 stycken marklägenheter istället. Upphandling av entreprenör pågår fram  till 19 december.

Förfrågningsunderlaget återfinns på www.opic.com.

Publicerad 2016-11-18