Lyckat dialogmöte i Komarken

Lyckat dialogmöte i Komarken

Ett 70 tal personer var på plats när Kungälvsbostäder tillsammans med kommunen, Hyresgästföreningen, polisen och sjukvården bjöd in till ett dialogmöte för att prata om framtiden i Komarken.

Kungälvsbostäders vd Bettina Öster Tunberg var på plats och ledde en samtalsgrupp som pratade om boendefrågor.
– Jag fick många tankar och synpunkter om utemiljön och min grupp enades om två synpunkter som de tyckte var viktiga att lyfta fram: utemiljö och Nordmannatorget.

Synpunkterna kring utemiljön handlade om att de boende ville känna sig tryggare i området genom bättre belysning och bättre val av växter.
– Nu upplevde många att buskar och träd är för yviga och att det är svårt att se ordentligt, säger Bettina och konstaterar att önskemålen ligger helt i linje med de långsiktiga strategier som Kungälvsbostäder just antagit.

Många önskade också en satsning på Nordmannatorget som i dag upplevs som otryggt och ödsligt.
– Vi kommer att ta med oss deras tankar och tillsammans med andra inblandade parter fundera över vad vi kan göra på torget för att öka tryggheten, säger Bettina.

Publicerad 2016-12-02