Förtydligande angående artikel i KP

Förtydligande angående artikel i KP

I Kungälvsposten tisdag 18 oktober finns en artikel om våra nya uthyrningsregler som skapat en del missförstånd och som vi vill förtydliga.

Alla hyresgäster får förtur till lediga lägenheter.
Nej. Befintliga hyresgäster har möjlighet att tillgodoräkna sig boendetid på senaste kontraktet som kötid när de söker lediga lägenheter.

Lediga lägenheter kommer att erbjudas hyresgäster först.
Nej. Lediga lägenheter kommer publiceras som vanligt på vår webbsida och de som är intresserade av en ledig lägenhet söker den via Mina sidor. Det gäller både befintliga hyresgäster och bostadssökande.

Detta system kommer leda till att inga lediga lägenheter kommer ut till bostadskön. 
Det finns ingen grund för detta påstående. Innan införandet har vi kontrollerat med kollegor i branschen som tillämpar detta system, och deras erfarenhet visar att det inte minskar antalet lägenheter som kommer ut på marknaden. Varje hyresgäst som får en lägenhet via bostadskön och med hjälp av sin boendetid, lämnar i sin tur en annan lägenhet till bostadskön. Tvärtom är vår förhoppning att det ska leda till större omsättning och färre direktbyten.

Publicerad 2016-10-18