Avstängning värme och varmvatten i västra delarna av centrum och i Fontin

Avstängning värme och varmvatten i västra delarna av centrum och i Fontin

Söndag 24 september har Kungälv Energi aviserat om ett planerat avbrott av fjärrvärme och varmvatten mellan 9:00 - 16:00.

Det planerade avbrottet gäller Centrum, Fontin, Lasarettet, Strandgatan, Fästingsholmen söndag 24 september 9-16 och beror på en planerad reparation i fjärrvärmesystemet. En av Kungälv Energis stamledningar måste under tiden stängas av vilket orsakar ett avbrott i fjärrvärmeleveranserna.

Våra fastigheter i de aktuella områden kommer att bli av med värme och varmvatten under hela driftstoppet. Kallvatten kommer att finnas som vanligt. 

För mer driftinformation se Kungälv Energis webbsida.

Publicerad 2017-09-19