Hyresförhandling om 2019-års hyra

Hyresförhandling om 2019-års hyra

Vi har inlett den årliga hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen avseende 2019-års hyresnivå.

Varje år ser vi över våra hyresnivåer och förhandlar dessa med Hyresgästföreningen. Vi har i år yrkat på en höjning av hyran på 3,5%. Till grund för höjningen ligger framför allt tre skäl.

  • Vår satsning på en utemiljöskötsel i egen regi med högre kvalité på tjänsterna och service till hyresgästerna
  • Kostnadsökningar på de varor och tjänster som vi köper
  • Det underhållsbehov som våra fastigheter har

För att säkerställa en god förvaltning av våra fastigheter och en stabil ekonomi för bolaget är det angeläget att hyrorna följer prisutvecklingen på de varor och tjänster som utgör delar av hyran. För att vi dessutom ska kunna förverkliga de satsningar som önskas av hyresgästerna och som våra fastigheter kräver behövs en justering av hyran som möjliggör detta.

Därför har vi yrkat på en höjning av hyran på 3,5%, vilket motsvarar 175 kronor per månad för en lägenhet med en månadshyra på 5000 kronor.

När hyrorna är färdigförhandlade kommer vi att informera om den nya hyran på vår webbsida samt i följebrev till hyresavierna.

P-platser och garage

Den nya hyran för parkeringar och garage förhandlas inte med Hyresgästföreningen och har redan aviserats till samtliga hyresgäster. Höjningen för garage blir 20 kronor per månad och för p-plats 25 kronor per månad.

Publicerad 2019-01-15