Nybyggnation av bostäder i Diseröd

Nybyggnation av bostäder i Diseröd

Nu upphandlar vi nybyggnation av 30-40 stycken hyreslägenheter i Diseröd med preliminär byggstart hösten 2018. Sista anbudsdag är 15 mars.

Nybyggnationen gäller 30-40 stycken hyreslägenheter i två etapper, 50% i varje etapp. Exploateringsfastigheten ligger i Diseröd, 7 km öster om Kungälv. I området pågår byggnation av förskola och även bostadsrätter ska byggas.

Preliminär byggstart för den första etappen är hösten 2018 och färdigställande 2019. För andra etappen är preliminär start hösten 2019 och färdigställande 2020. Etapp 2 upphandlas som option.

Publicerad 2018-01-22

Läs mer om Diseröd