2016 - året då Kungälvsbostäder bytte skepnad

2016 - året då Kungälvsbostäder bytte skepnad

Kungälvsbostäder sammanfattar 2016. Året präglades av en stor omorganisation som bland annat innebar att man tog över fastighetsskötseln i egen regi och växte med 10 nya medarbetare.

2016 färgades av förberedelserna inför en stor omorganisation som kuliminerade i oktober med anställningen av nio fastighetsvärdar och en drifttekniker samt invigningen av ett nytt förvaltningskontor.

Andra viktiga händelser under året var

  • Fastigheten på Kongahälla växer upp och uthyrningen startar
  • En ny modell för finansiell styrning av verksamheten tas fram
  • En ny uthyrningspolicy tas i bruk
  • Energiförbrukningen fortsätter minska
  • Försäljning av sex specialfastigheter
Läs mer i Årsberättelsen 2016

Publicerad 2016-03-16