Nya köregler från och med 1 september

Nya köregler från och med 1 september

Vi har förbättrat vår uthyrningspolicy. Från 1 september gäller nya regler för vår bostadskö. Då kan du som redan är hyresgäst hos oss tillgodoräkna dig din boendetid som kötid.

Boendetid = kötid

Den största ändringen gäller befintliga hyresgäster som från och med 1 september får räkna boendetiden på senaste kontraktet som kötid. Därmed behöver den som har ett lägenhetskontrakt hos oss inte komma ihåg att uppdatera sin registrering i bostadskön.

Förtur för yngre till små lägenheter

Dessutom får alla mellan 18-25 förtur till samtliga lägenheter som är 25 kvadratmeter eller mindre. På så sätt underlättar vi för de yngre att kunna få ett eget boende.

Årlig uppdatering

Kravet på en årlig uppdatering från bostadssökande som ej är våra hyresgäster finns kvar men en viloperiod på upp till 12 månader införs efter sista uppdateringsdag har passerat innan den sökandes uppgifter gallras ut. Under viloperioden samlas inga köpoäng.

Svara på erbjudande

Svarar du nej eller inte alls på ett erbjudande, sex gånger under en tremånaders period så spärras du från att söka lägenheter under sex månader.

Övriga förändringar

Andra förändringar i den nya uthyrningspolicyn är att näringslivsförturen och medicinsk förtur försvinner.

Nu kan du även se hur många som sökt en ledig lägenhet samt vilken köpoäng den som ligger etta har.

Publicerad 2016-09-01

Läs mer om hur vår bostadskö fungerar här.