Olseröd

Olseröd och Håltet

Olserödsgatan: Nytt låssystem

I höghusen på Olserödsgatan startar arbetet med att byta ut låssystemet till Aptus. Vi monterar en porttelefon vid entrén och en svarsapparat i varje lägenhet. Arbetet görs då nuvarande system med porttelefon är föråldrat och i behov av underhåll. Arbeten utförs mellan december - mars med start av lägenhetsinstallationer från den 4 februari. [2018-12-03]


Planerade åtgärder 2019

Ny lekplats på Illergatan

Uppgradering av lekplats under hösten.