Avstängning varmvatten

Avstängning varmvatten

På grund av en läcka är vi tvungna att stänga av varmvattnet på Ulveskogsgatan 1-55 till och från under reparationen som startar 30 augusti och beräknas vara färdig 8 september.

En värmeläcka har inträffat på markkulverten utanför tvättstugan vid Ulveskogsgatan 41-45. Reperationen av denna medför att vi är tvungna att stänga av varmvatten någon/några gånger under vecka 35-36. (30/8-8/9).

Vi behöver byta ut den trasiga delen av varmvatten-ledningen samt kontrollera att det inte finns fler läckor. Avstängning av varmvattnet kan komma att ske under kortare stunder men kallvattnet fungerar som vanligt under avstängningstiden.

Vi har grävt upp marken vilket innebär begränsad framkomlighet. 

Publicerad 2017-08-31