Outnyttjade lokaler blir nya bostäder

Outnyttjade lokaler blir nya bostäder

Nu startar arbetet med att omvandla fem outnyttjade lokaler till tretton nya bostäder runt om i Kungälvsbostäders bestånd.

Att skapa fler bostäder betyder inte bara att bygga nytt. Under 2016 har Kungälvsbostäder gått över hela sitt bestånd på jakt efter möjligheter till nya bostäder. I första fasen av projektet identifierade man fem outnyttjade lokaler med potential att byggas om till 13 stycken bostäder och i april startar ombyggnationen.

– Samtidigt som byggnationen startar utreder vi förutsättningarna för ytterligare utrymmen som har potential att omvandlas till upp emot 20 nya bostäder, berättar Jonny Arvidsson, projektledare för ombyggnationen.

De tretton nya lägenheterna som kommer att stå färdiga i december finns på Gula Komarken, Nedre Komarken och i Centrum och ligger i mark- eller källarplan på befintliga fastigheter. De kommer till en början att hyras av Kungälvs kommun för att användas som bostäder till nyanlända.

– Bostadssituationen för nyanlända är svår för många kommuner, och det är vår skyldighet som allmännytta att bidra på de sätt vi kan, säger Linda Winstedt, kommunikations- och marknadschef på Kungälvsbostäder med ansvar för företagets uthyrning.

När hyresavtalen med Kungälvs kommun löper ut kommer de nya bostäderna att förmedlas via den ordinarie bostadskön.

Publicerad 2017-03-22