Kungälvsbostäder tar över skötseln av utemiljön i egen regi

Kungälvsbostäder tar över skötseln av utemiljön i egen regi

Nästa år tar vi på Kungälvsbostäder ytterligare ett steg i vår förändringsresa när vi tar över skötseln av våra utemiljöer i egen regi. Ambitionen är att höja kvalitén för att på sikt nå nöjdare hyresgäster.

Två år efter den omfattande omorganisation som innebar att vi växte med tio nya medarbetare när vi anställde egna fastighetsvärdar tar vi nu ytterligare ett steg och anställer två miljövärdar och tio trädgårdsarbetare.

Vår ambition är att erbjuda hyresgästerna trygga, trivsamma och välskötta utemiljöer och för att nå dit har vi bestämt oss för att ta över delar av skötseln av utemiljön själva.

Tar ett grepp om helheten

Den nya satsningen, som innebär att vi övergår från en köpt entreprenad för skötsel av utemiljön till att sköta den delvis i egen regi, är något som har vuxit fram under de senaste åren. Till grund ligger bland annat önskemål och synpunkter från hyresgäster på rabattrensning, klippning av häckar, snöröjning med mera.

– Med skötseln i egen regi, med egen personal, tas ett helhetsgrepp om utemiljöerna och de problem som uppstår kan mötas direkt. Ambitionen är både att höja kvalitén och kunna genomföra åtgärder snabbare för att på så sätt få nöjdare hyresgäster. Att ha skötsel i egen regi ger också möjlighet till långsiktig planering och bättre helhetssyn, säger förvaltningschef Johan Ygdenheim.

Just nu pågår rekrytering av ny personal. Lagom till sommarsäsongen börjar arbetet på allvar och hyresgästerna kommer att möta de nya medarbetarna runt om i Kungälv.

Publicerad 2018-12-13