Nya hyra för 2018

Nya hyra för 2018

Nu skickas hyresavierna för perioden januari - mars ut med den nya hyran för 2018.

Kungälvsbostäder och Hyresgästföreningen har kommit överens om en genomsnittlig höjning på 0,80 procent för 2018. För en lägenhet med en månadshyra på 5000 kronor innebär snitthöjningen en ökning med 40 kronor i månaden. Höjningen är differentierad mellan 0,5 – 1 procent. Vilken höjning som gäller för ditt område framgår av din hyresavi.

Parkeringsplatser, garage, förråd och lokaler

Hyran för parkeringsplatser och garage höjs med mellan 20-45 kronor per månad. Höjningen för lokaler och förråd med förhandlingsklausul blir 2 procent från 1 januari.

Varför höjer vi hyrorna?

Vi ser varje år över våra hyresnivåer och förhandlar med Hyresgästföreningen om de justeringar som behöver göras. Hyran höjs främst för att möta allmänna kostnadsökningar som höjda avgifter för köpta tjänster och taxor som vatten, värme, el och sophämtning. 

Publicerad 2017-12-06