Styrelsebeslut om fortsatta stamrenoveringar

Styrelsebeslut om fortsatta stamrenoveringar

Många av våra fastigheter är i behov av stambyten och omfattande renoveringar. Snart startar renoveringen i vårt första pilotprojekt på Dämmevägen 2. Vår styrelse har nu beslutat att vi kan påbörja planeringen för stambyte i fyra nya fastigheter.

Dessa är:

  • Fontinvägen 4-10
  • Lärkgatan 1-19
  • Ivar Claessons gata 13-17/Floragatan 7-13
  • Trollhättevägen 9-15

Var börjar vi och när?

Vår plan att starta på Fontinvägen 4-10 med ett informationsmöte i höst. 2019 går vi vidare med informationsmöte på Lärkgatan och sedan i Centrum.

För Dämmevägen 2 har planeringen och förberedelserna tagit lång tid, just för att det är vårt första projekt. Vår förhoppning är att startsträckan ska vara kortare i kommande projekt och att vi ska hinna med informationsmöten, samråd och dialog med boende, hyresförhandlingar och upphandling samt medgivandeprocessen så att vi kan starta hösten 2019 på Fontinvägen.

Korttidskontrakt

Detta styrelsebeslut innebär att vi nu kommer att börja hyra ut de lägenheter som sägs upp på korttidskontrakt istället för ordinarie kontrakt på samtliga av ovanstående adresser. Lägenheter med korttidskontrakt kan komma att användas som evakueringslägenheter under renoveringarna om behov av sådana finns. Om inte sägs de upp till renoveringsstart.

Publicerad 2018-09-07