Stambyte och renovering i Fontin

Stambyte och renovering i Fontin

Renoveringen på Dämmevägen 2 blir ett pilotprojekt när vi på Kungälvsbostäder ska genomföra vårt första stambyte. Sedan yrkandet av den nya hyran lämnats till Hyresgästföreningen har projektet fått stor uppmärksamhet av bland annat Kungälvs-Posten.

Det har pratats om omfattande renoveringar sedan 2013 hos Kungälvsbostäder och sedan 2015 har Fontin varit det område vi fokuserat mest på. I april informerades hyresgästerna där att arbetet skulle starta på Dämmevägen 2. Sedan dess har en samrådsgrupp bestående av hyresgäster tillsammans med oss och Hyresgästföreningen arbetat för att ta fram en basnivå för renoveringen.

I början av juni var vi redo att lämna vårt yrkande på den nya hyresnivån för lägenheterna till Hyresgästföreningen. Vi anser att en nyrenoverad etta bör ha en månadshyra på 5 000 kronor och en tvåa bör ha en hyra efter renoveringen på 7 000 kronor per månad. Men vi kan inte sätta dessa hyror själva utan de bestäms i förhandlingar med Hyresgästföreningen. Dessa förhandlingar är nu inledda och kommer fortsätta efter sommaren.

Efter sommaren fortsätter även samrådsgruppens arbete med att ta fram ytterligare renoveringsnivåer och tillval samtidigt som Kungälvsbostäder kommer att handla upp arbetet. Renoveringen beräknas starta under våren 2018.

Publicerad 2017-06-30