Fridhem

Fridhem

Besök av kommunens miljöenhet

Kungälvs kommuns miljöenhet besöker Fontinvägen 4-10 samt Tvetgatan under vecka 5. De informerar själva hyresgästerna om när och under vilka former besöket utförs.

Kommunen är tillsynsmyndighet och kommer att gå igenom med oss som fastighetsägare att vi uppfyller diverse krav gällande radon, ventilation och pcb bland annat. [2018-01-19]

Planerade arbeten 2018

Alla: Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning.